Huis > B > Bomen Kappen Op Privéterrein - Dit Is Belangrijk Om Op Te Merken

Bomen kappen op privéterrein - dit is belangrijk om op te merken

Het recht om over privéland te heersen bereikt zijn grenzen als het gaat om het kappen van bomen. Als een boom boven het hoofd van een hobbytuinier groeit, rijst de vraag: is het toegestaan ​​om bomen te kappen op privéterrein? In deze handleiding wordt uitgelegd waarom je niet zomaar een vervelende boom moet afzagen. Dit voorkomt kostbare ergernis.

De regels voor het kappen van bomen op privéterrein verschillen van land tot land

De belangrijkste dingen in het kort

  • Bomen mogen alleen worden gekapt van oktober tot eind januari, mits het kappen geen invloed heeft op dieren in het wild.
  • Zelfs op privéterrein mogen bomen alleen worden gekapt als de stamdiameter kleiner is dan 80 cm (loofboom), 100 cm (naaldboom) of 150 cm (fruitboom).
  • Houd rekening met regionale verschillen in de specificaties!
  • Vervangende aanplant moet bijna altijd worden gedaan.

Wanneer is het toegestaan ​​om bomen te kappen?

Het kappen van een boom is onderworpen aan de strenge eisen van de federale natuurbeschermingswet (BNatSchG). Om broedvogels te beschermen is een uitstelperiode ingesteld die voor alle deelstaten geldt. Van 1 maart tot 30 september is het verboden om bomen te zagen op privéterrein. Paragraaf 39 is al jaren bekend bij hobbytuiniers omdat snoeien in deze periode in principe verboden is.

Vanaf 1 oktober is het kappen van bomen op privéterreinen toegestaan ​​tot 28 februari. Deze vergunning is alleen geldig als in het kader van de bomenaanpak op betrouwbare wijze wordt vastgesteld dat de kap geen gevolgen heeft voor wilde dieren of hun broed- en rustplaatsen niet beschadigt of vernielt.

Voor particuliere bomen geldt een boombeschermingsstatuut

De vorm waarin de federale natuurbeschermingswet daadwerkelijk wordt geïmplementeerd en eventueel uitgebreid, is een zaak van de deelstaten en gemeenten in Duitsland. Het is dan ook aan de regionale besturen om in het kader van een statuut de bomenpopulatie op privé-eigendom te beschermen. Aangezien steden en gemeenten hun statuten voor boombescherming aanpassen aan het lokale kader, bijvoorbeeld in Saksen, Hamburg en Sleeswijk-Holstein, gelden andere eisen dan in Beieren of Baden-Württemberg. De volgende tabel geeft een globaal overzicht van de stamdiameter tot welke bomen op privéterrein kunnen worden gekapt:

Boomsoorten Diameter stam meerstammig
loof tot 80 cm tot 50 cm
Naaldboom tot 100 cm tot 60 cm
Fruit boom tot 150 cm tot 100 cm

In sommige deelstaten kunnen bomen het hele jaar door op privéterrein worden gekapt, ongeacht de stamdiameter. De deelstaat Hessen stelt huis- en volkstuinen op één lijn met openbaar groen en bossen. Particuliere bomen kunnen op elk moment worden afgezaagd, mits het geen broed- en rustplaats is voor wilde dieren. In Hamburg mogen fruitbomen op privéterrein worden gekapt.

YouTube

Informeer naar regionale statuten voor boombescherming

Sommige gemeenten hebben helemaal geen boombeschermingsstatuut, andere gaan veel verder dan de hierboven geschetste algemene eisen. In de deelstaat Nedersaksen vallen grote struiken vanaf 3 meter hoogte onder het kapverbod. Het is niet aan te raden om te vertrouwen op ruwe landelijke richtlijnen voor het kappen van bomen. In het ergste geval krijgt u te maken met hoge boetes als u vergunningsplichtige bomen kapt op uw privéterrein.

Neem vooraf contact op met de lagere instantie voor natuurbehoud op het stadsdeelkantoor om te informeren naar de specifieke vereisten voor uw thuisregio. Ook een informeel verzoek aan uw gemeente of stadsbestuur werpt licht op de duisternis. Soms kunt u de betreffende aanvraagformulieren downloaden van de website van de verantwoordelijke gemeente.

Achtergrond

Zonder boombeschermingsstatuten bestaat het risico op ontbossing

Ondanks het toenemende milieubewustzijn maken vastgoedeigenaren schaamteloos gebruik van de liberale houding van hun gemeente. Waar er geen statuut voor de bescherming van bomen is, nemen particuliere acties voor het kappen van bomen zorgwekkende proporties aan. Pas onlangs wees de voorzitter van de Natuurbeschermingsunie in Münster (NABU) op de urgentie van goed onderbouwde richtlijnen. In een open brief hekelt Peter Hlubek tal van acties waarbij gezonde bomen het slachtoffer werden, soms zelfs als bewezen werd dat er beschermde vogels in broeden. Een boombeschermingsverordening zorgt ervoor dat in ieder geval elke boom die bedoeld is om te kappen, zorgvuldig wordt onderzocht.

Voorbeeld: boombeschermingsverordening Aken

Een samenvatting van de stad Aken geeft inzicht in de specifieke eisen van een boombeschermingsstatuut. Vooral in Noordrijn-Westfalen is de Duitse Natuurbeschermingsunie (NABU) actief, hetgeen tot uiting komt in regionale statuten. Als beroemde universiteitsstad waken duizenden natuurminnende studenten met arendsogen over elke boom, die het volgende boombeschermingsstatuut niet spoorloos doorstaat:

  • Omvang: bebouwde wijken, ontwikkelingsplannen buiten land- en bosbouw
  • Loofbomen: Kappen verboden vanaf een stamomtrek van 80 cm
  • meerstammige loofbomen: geen neerslag als een stam minimaal 50 cm in doorsnee is
  • Coniferen: Kappen verboden vanaf een stamomtrek van 100 cm
  • meerstammige coniferen: geen neerslag als een stam minimaal 60 cm in doorsnee is
  • Fruitbomen: onder voorbehoud van goedkeuring vanaf een stamdiameter van 1,50 m

De stamdiameter wordt gemeten vanaf de stambasis op 100 centimeter hoogte. Als de basis van de kroon minder dan 100 centimeter stamhoogte is, is dit het meetpunt. Berk, sparren, populier, arborvitae, kurkentrekkerwilg, valse cipres en jeneverbes zijn vrijgesteld van het kapverbod.

Vervangende aanplant is verplicht

Niet alleen in Aken, maar in veel gemeentelijke boombeschermingsstatuten is een verplichte vervangende aanplant opgenomen. Voor elke begonnen meter van de bepaalde stamdiameter moet een gelijkwaardige boom geplant worden. In Noordrijn-Westfalen wordt een minimale stamdiameter van 18 tot 20 cm voorgeschreven, gemeten op 100 cm boven de grond. Als er geen vervangende boom groeit, moet de maatregel worden herhaald. Als een vervangende aanplant niet mogelijk is, moet de particuliere eigenaar een passende compensatie betalen.

Wie een boom laat vallen, moet nieuwe bomen planten

inval

Walnotenboom is geen fruitboom

De walnotenboom loopt in sommige opzichten uit de pas. In tegenstelling tot de meeste bomen, maakt een enorme stroom sap snoeien in het vroege najaar onvermijdelijk. Hoewel de lokale walnotenboom ons in de herfst verwent met knapperig fruit, is het niet een van de fruitbomen. Hierdoor zijn de regels voor loofbomen van toepassing op het kappen van bomen. Bondsstaten, zoals Noordrijn-Westfalen, nemen kastanjes op in deze vrijstelling.

Speciaal geval border bomen

Grensbomen geven eigenaren van onroerend goed een bijzonder harde noot om te kraken als ze moeten wijken. Als de locatie van de boom direct op de eigendomslijn ligt, hebben meerdere eigenaren inspraak. Als de boom in de tuin van flatgebouwen staat, moeten soortgelijke zorgen worden opgemerkt. Dit geldt ook als een bewoner een bijzonder gebruiksrecht heeft voor het betreffende deel van de tuin waarop de boom groeit. In de regel moet eerst op een eigenarenvergadering worden gestemd of de boom kan worden gekapt.

Häufig gestellte Fragen

Onder welke voorwaarden kunnen bomen worden gekapt binnen de uitstelperiode volgens de federale natuurbeschermingswet?

De formulering van de federale natuurbeschermingswet stelt dat er verschillende beperkingen gelden voor het kappen van bomen. Als er bomen staan ​​buiten het bos, op bedrijfspanden, boomgaarden, in volkstuinen of openbaar groen, mogen er tussen 1 maart en 30 september ook bomen worden gekapt. Als er zich echter een bezet vogelnest in de boom bevindt, mag dit pas aan het einde van het broedseizoen worden gekapt. Als het nest herhaaldelijk wordt gebruikt, wordt de boom het hele jaar door beschermd en mag hij helemaal niet worden afgezaagd.

Ik heb gemerkt dat een aantal gemeenten geen boombeschermingsstatuut heeft. Wat zijn de argumenten om bomen op privéterrein te beschermen met een statuut?

Er zijn vooral zorgen dat er, vooruitlopend op een gepland boombeschermingsstatuut, meer bomen kunnen worden gekapt dan nodig. Bovendien mag het risico van uit voorzorg kappen niet worden onderschat als het boomstatuut eenmaal is ingevoerd. De praktijk heeft uitgewezen dat eigenaren van onroerend goed privébomen kappen voordat ze de opgegeven stamomvang hebben bereikt, alleen om de onzekerheden van een vergunning te vermijden.

Welke kosten zijn te verwachten als ik een gespecialiseerd bedrijf opdracht geef om bomen te kappen op mijn privéterrein?

De kosten zijn grotendeels afhankelijk van de gebruikte methode. Als je een boom stuk voor stuk van de kruin naar de grond haalt, moet je rekenen op ongeveer 600 euro. Als een boom los kan vallen, is de rekening ongeveer 450 euro. Dit omvat het weggooien van het maaisel en eventuele vergunningen.

Kan ik vrij het type boom kiezen voor een vervangende beplanting?

Meestal niet. Als uw gemeente een vergunning heeft afgegeven voor het kappen van bomen, wordt tegelijkertijd een bijbehorende vervangende aanplant besteld. Lokale houtachtige planten hebben de voorkeur omdat ze perfect zijn aangepast aan het lokale kader en voedsel en leefruimte bieden aan onze dierenwereld. De deelstaat Nedersaksen doet er alles aan om met passende voorstellen te komen en beveelt een lange lijst aan van meer dan 50 geschikte vervangingsplanten van A, zoals esdoorn tot Z, zoals tweetandige meidoorn.

Hoeveel kost een vergunningsproces voor het kappen van bomen op privéterrein?

De betreffende gemeente stelt de tarieven vast. In de regel zijn er kosten voor de aanstelling ter plaatse van een deskundige en voor administratieve werkzaamheden. Zo rekent de stad Hannover 25,10 euro voor elk half uur of gedeelte daarvan voor het bezoek van de expert. Voor administratieve werkzaamheden wordt een vast tarief van 25,10 euro aangerekend. In totaal moet u ongeveer 50 euro betalen.

Wat is de boete voor een particuliere eigenaar als hij bomen zaagt zonder vergunning?

De hoogte van de boete is afhankelijk van de federale staat waarin de illegale houtkap plaatsvond. Getroffenen krijgen het goedkoopst in de Oost-Duitse deelstaten Brandenburg, Saksen en Saksen-Anhalt met maximaal 15.000 euro. In Nedersaksen, Hamburg en Beieren moet je tot 50.000 euro diep in de buidel tasten. Geniet van uw budget als uw tuin met de gekapte boom zich in Mecklenburg-Vorpommern bevindt, want u moet hier tot 100.000 euro betalen.

Advies

Regelmatig snoeien voorkomt in veel gevallen dat eigenaren van onroerend goed moeten worstelen met de wettelijke voorschriften voor het kappen van bomen. Niet alleen blijft de groei van loofbomen onder controle met scharen en zagen. Coniferen kunnen door jaarlijks te snoeien zeer goed worden aangepast aan de lokale ruimtecondities, zonder vervolgens te worden misvormd door bruine vlekken.

Door Ultan

Deze twee ziekten maken krabappels moeilijk te bestrijden :: Bemest Japanse esdoorn slechts matig