Huis > B > Bevorder De Groei En Opbrengst Door De Kersenboom Te Bemesten

Bevorder de groei en opbrengst door de kersenboom te bemesten

De kersenbomen hebben elk jaar grote hoeveelheden voedingsstoffen nodig om te groeien, bloeien en vrucht te dragen. Slechts enkele bodems hebben van nature voldoende voedselreserves. Meestal moet de tuinman helpen met bemesten.

De hoeveelheden voedingsstoffen die door de kersenbomen aan de bodem worden onttrokken, worden slechts gedeeltelijk door natuurlijke rottingsprocessen in de bodem teruggevoerd. Om de groei op de lange termijn en de opbrengst van de kersenbomen te bevorderen, moet de tuinman de voedingsstoffen weer aanvoeren door bemesting. Dit zijn de vier kernvoedingsstoffen: stikstof, potas, fosfor en kalk. Het ontbreken van sommige van deze voedingsstoffen leidt tot deficiƫntieverschijnselen.

Bij gebrek aan stikstof neemt de lengtegroei af, blijven de bladeren klein en krijgen ze een geelgroene kleur. Constante overmaat aan stikstof leidt tot een overwicht van scheutgroei en een afname van bloemknopvorming. Kaliumgebrek leidt vooral tot onvoldoende weerstand tegen ziekten en vorst. Een gebrek aan fosfor is merkbaar in de vertraagde vruchtvorming. Kalk maakt zware grond los, terwijl lichte grond de waterbalans verbetert.

Organische meststof

Onder organische mest worden de verrotte resten van planten en dierlijke uitwerpselen verstaan. Van alle soorten plantaardig afval dat op een composthoop wordt verzameld, leidt de ontbinding tot een intensief bodemleven en verandert het afval in humus. Koeien- of paardenmest wordt gebruikt als dierlijke uitwerpselen in de tuin.

Minerale meststoffen

De minerale meststoffen zijn van nature voorkomende of industrieel geproduceerde zouten die een of meer plantvoedingsstoffen bevatten. De zogenaamde complete of gemengde meststoffen, die meerdere kernvoedingsstoffen en belangrijke sporenelementen bevatten in een voor de planten gunstige verhouding, zijn goed toe te passen.

Tijdstip en uitvoering van bemesting

Organische meststof mag aan het einde van de winter niet te diep op het boomrooster worden ingewerkt. Ga bij de minerale meststoffen als volgt te werk:

  • stikstofhoudende mest wordt gegeven in maart / april om scheutgroei te bevorderen en rond begin juni om bloemknopvorming te bevorderen,
  • Kalium- en fosforhoudende meststoffen worden in de winter (november tot februari) toegepast,
  • Na een sterke oogst moet de kersenboom worden voorzien van volledige mest.

Tips & trucs

Ook de bodem onder de kersenbomen kan verbeterd worden met groenbemester. Aan het einde van de zomer worden bepaalde eenjarige planten op de boomschijf gezaaid en de resten daarvan worden het volgende voorjaar in de grond verwerkt.

Door Marinna Frasher

Aquariumplanten bemesten - de beste tips :: Meloen invriezen voor opslag of niet?